1. Anshu Jyaswal
  2. Namita Shrestha
  3. Prisha Rana Magar
  4. Sanu Chaudhary
  5. Sanu Rajbanshi
  6. Tika Shah