1. Aarav Rathi
 2. Aman Mishra
 3. Dewang Rathi
 4. Dhiraj Kamat
 5. Gokul Bhandari
 6. Hardik Regmi
 7. Jayesh Rathi
 8. Krish Shah
 9. Kritik Kamat
 10. Mahesh Kamat
 11. Namen Regmi
 12. Pratham Rathi
 13. Pratush Maheshwari
 14. Pravesh Paswan
 15. Prince Mandal
 16. Raghav Goyal
 17. Rahul Yadav
 18. Shivam Yadav
 19. Shayam Goyal
 20. Shrijan Mishra
 21. Siddharth Jha
 22. Soham Goyal
 23. Vidansh Bohara
 24. Yesh Sharma